تبلیغات
ibook - شاهنامه فروش انواع کتاب های درسی غیردرسی تاریخی مذهبی داستان و رمان ..... برای سفارش کتاب با این شماره تماس بگیرید:09371824417
شاهنامه

شاهنامه فردوسی

 
فردوسی
 

آغاز کتاب

کیومرث

هوشنگ

طهمورث

جمشید

ضحاک

فریدون

منوچهر

پادشاهی نوذر

پادشاهی زوطهماسپ

پادشاهی گرشاسپ

کیقباد

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران

رزم کاووس با شاه هاماوران

سهراب

داستان سیاوش

پادشاهی کیخسرو شصت سال بود

گفتار اندر داستان فرود سیاوش

داستان کاموس کشانی

داستان خاقان چین

داستان اکوان دیو

داستان بیژن و منیژه

داستان دوازده رخ

اندر ستایش سلطان محمود

پادشاهی لهراسپ

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود

داستان هفتخوان اسفندیار

داستان رستم و اسفندیار

داستان رستم و شغاد

پادشاهی بهمن اسفندیار صد و دوازده سال بود

پادشاهی همای چهرزاد سی و دو سال بود

پادشاهی داراب دوازده سال بود

پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود

پادشاهی اسکندر

پادشاهی اشکانیان

پادشاهی اردشیر

پادشاهی شاپور پسر اردشیر سی و یک سال بود

پادشاهی اورمزد

پادشاهی بهرام اورمزد

پادشاهی بهرام نوزده سال بود

پادشاهی بهرام بهرامیان

پادشاهی نرسی بهرام

پادشاهی اورمزد نرسی

پادشاهی شاپور ذوالاکتاف

پادشاهی اردشیر نکوکار

پادشاهی شاپور سوم

پادشاهی بهرام شاپور

پادشاهی یزدگرد بزه‌گر

پادشاهی بهرام گور

پادشاهی یزدگرد هجده سال بود

پادشاهی قباد چهل و سه سال بود

پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود

پادشاهی هرمزد دوازده سال بود

پادشاهی خسرو پرویز

پادشاهی شیرویه

پادشاهی اردشیر شیروی

پادشاهی فرایین

پادشاهی پوران دخت

پادشاهی آزرم دخت

پادشاهی فرخ زاد

پادشاهی یزدگردلینک دانلود

طبقه بندی:
برچسب ها:شاهنامه، شاهنامه فردوسی،
[ چهارشنبه 12 شهریور 1393 ] [ 03:24 ق.ظ ] [ soheil darbandi ] [ نظرات() ]